Program podrške poboljšanju materijalnih uvjeta u osnovnim i srednjim školama koncipiran je kao odgovor na razvojne prioritete lokalne i područne razine i predstavlja podršku jačanju socijalne kohezije i održivog razvoja kroz ulaganje u izgradnju, nadogradnju, rekonstrukciju, obnovu, sanaciju i adaptaciju osnovnih i srednjih škola u Republici Hrvatskoj kojima su osnivači jedinice područne (regionalne) i jedinice lokalne samouprave.

Prihvatljivi podnositelji zahtjeva su jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave koje su u skladu s Odlukom o donošenju mreže osnovnih i srednjih škola, učeničkih domova i programa obrazovanja (Narodne novine, broj 70/11) utvrđene kao osnivači osnovnih i srednjih škola. Prihvatljivi objekti su objekti osnovnih i srednjih škola kojima su osnivači prihvatljivi podnositelji zahtjeva i na kojima se provode prihvatljive aktivnosti u provedbenom razdoblju Programa.

Prihvatljive aktivnosti su aktivnosti na izgradnji, nadogradnji, rekonstrukciji, obnovi, sanaciji, adaptaciji i opremanju fiksnom opremom prihvatljivih objekata ili dijelova objekata. Prihvatljive su i aktivnosti na nastavku/završetku već započetih projekata. Prihvatljivo razdoblje provedbe projekta: prihvatljivi su aktivnosti na projektima koje se provode u razdoblju od 1. siječnja 2017. do 31. ožujka 2018. uz uvjet da se sredstva Ministarstva odobrena za sufinanciranje projekata prema Programu mogu koristiti samo u 2017. godini.

Rok za dostavu Zahtjeva za plaćanje/nadoknadu sredstava, za udio sufinanciranja Ministarstva, je najkasnije do 11. prosinca 2017.

Više informacija možete pronaći ovdje.

Categories: Natječaji

0 thoughts on “Program podrške poboljšanju materijalnih uvjeta u osnovnim i srednjim školama”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts

Natječaji

Razvoj poduzetništva u Gradu Petrinji

Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije raspisalo je, u sklopu Operativnog programa ‘Konkurentnost i kohezija’ 2014.-2020., Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga na temu ‘Razvoj poduzetništva u Gradu Petrinji’. Predmet Poziva: Podrška procesu jačanja Read more…

Natječaji

Natječaj za dodjelu potpora poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Sisačko-moslavačke županije u 2017. godini

Županijska skupština Sisačko-moslavačke županije raspisala je Natječaj za dodjelu potpora poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Sisačko-moslavačke županije za razdoblje od 2016. – 2020. godine u 2017. godini. PREDMET NATJEČAJA: Sisačko-moslavačka županija će poljoprivrednim gospodarstvima (u Read more…

Natječaji

Kultura u centru – potpora razvoju javno-civilnog partnerstva u kulturi

Ministarstvo kulture objavilo je Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva) na temu „Kultura u centru – potpora razvoju javno-civilnog partnerstva u kulturi“. Poziv se provodi u okviru specifičnog cilja 11.ii.1 Razvijanje kapaciteta organizacija civilnog društva, Read more…