Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku raspisalo je Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga na temu  ‘Podrška socijalnom uključivanju i zapošljavanju marginaliziranih skupina’. Opći cilj Poziva je povećati mogućnosti za zapošljavanje, umanjiti rizik od socijalne isključenosti i siromaštva marginaliziranih skupina i poboljšati kvalitetu rada stručnjaka koji rade s marginaliziranim skupinama.

Specifični ciljevi:
– Jačanje stručnih znanja nezaposlenih osoba pripadnika marginaliziranih skupina kroz provedbu programa obrazovanja odraslih;
– Osnaživanje te razvoj mekih i/ili transverzalnih (prenosivih) vještina nezaposlenih osoba pripadnika marginaliziranih skupina provedbom ciljanih programa, radionica i/ili pružanja usluga mentorstva;
– Jačanje kapaciteta stručnjaka u svrhu unaprjeđenja usluga povezanih s pristupom tržištu rada i socijalnim uključivanjem za nezaposlene osobe pripadnike marginaliziranih skupina.

Ciljne skupine:
– Nezaposlene osobe koje su ujedno pripadnici najmanje jedne od sljedećih marginaliziranih skupina – dugotrajno nezaposlene osobe, osobe romske nacionalne manjine, osobe s invaliditetom, beskućnici, liječeni ovisnici o drogama, žrtve obiteljskog nasilja, azilanti, migranti mlade osobe bez odgovarajuće roditeljske skrbi mlade osobe nakon izlaska iz alternativne skrbi i korisnici prava na zajamčenu minimalnu naknadu
– Stručnjaci koji rade s nezaposlenim osobama pripadnicima marginaliziranih skupina na području zapošljavanja i socijalnog uključivanja.

Prihvatljivi prijavitelji:
– udruga
– javna ustanova
– zaklada
– jedinica lokalne ili regionalne samouprave.

Prihvatljive aktivnosti:
– Odabir i provedba verificiranih programa obrazovanja odraslih
– Razvoj i provedba ciljanih programa za osnaživanje marginaliziranih skupina
– Jačanje kapaciteta stručnjaka iz različitih sektora koji rade s nezaposlenim osobama pripadnicima marginaliziranih skupina u svrhu unaprjeđenja usluga povezanih sa pristupom tržištu rada i socijalnim uključivanjem pripadnika ciljnih skupina
– Promidžba i vidljivost
– Upravljanje projektom i administracija

Ukupan iznos bespovratnih sredstava: 99.918.750,00 HRK
Najniži iznos sredstava: 350.000,00 HRK
Najviši iznos sredstava: 1.500.000,00 HRK
Intenzitet potpore: 100%

Krajnji rok prijave na ovaj Poziv je 31. prosinca 2019., a natječajnu dokumentaciju i više informacija možete pronaći ovdje.

Categories: Natječaji

0 thoughts on “Podrška socijalnom uključivanju i zapošljavanju marginaliziranih skupina”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts

Natječaji

Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u proizvodnim industrijama

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike raspisalo je, u sklopu Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ 2014-2020., otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga na temu „Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u proizvodnim industrijama“. Svrha Poziva je Read more…

Natječaji

Javni natječaj za dodjelu sredstava za otvaranje novih radnih mjesta i održavanje zaposlenosti u integrativnim i zaštitnim radionicama

Upravno vijeće Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom raspisalo je Javni natječaj za dodjelu sredstava za otvaranje novih radnih mjesta i održavanje zaposlenosti u integrativnim i zaštitnim radionicama. Predmet javnog natječaja je Read more…

Natječaji

Javni natječaj za dodjelu posebnih sredstava za održavanje zaposlenosti u zaštitnim i integrativnim radionicama

Upravno vijeće Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom raspisalo je Javni natječaj za dodjelu posebnih sredstava za održavanje zaposlenosti u zaštitnim i integrativnim radionicama. Predmet javnog natječaja je dodjela posebnih sredstava za održavanje Read more…