Ministarstvo hrvatskih branitelja objavilo je Javni poziv za sufinanciranje izgradnje, postavljanja ili uređenja spomen-obilježja žrtvama stradalim u Domovinskom ratu, sredstvima Državnog proračuna Republike Hrvatske u 2017. godini na području Republike Hrvatske.

Spomen-obilježja žrtvama stradalim u Domovinskom ratu na području Republike Hrvatske čija će izgradnja odnosno postavljanje ili uređenje biti sufinancirana sredstvima Državnog proračuna u 2017. godini jesu:
• arhitektonsko, kiparsko ili drugo djelo, reljef, spomen-ploča, spomenik, građevina ili drugi objekt, sve primjerene estetske vrijednosti za koje je rješenje dobiveno u postupku javnog arhitektonskog, arhitektonsko-urbanističkog ili arhitektonsko-kiparskog natječaja,
• stroj, prijevozno sredstvo, vojna tehnika i slično, koje je izvan redovne uporabe a koje se postavlja u prostor,
• spomen-soba, spomen-kuća ili spomen-dom čije je rješenje dobiveno u postupku arhitektonskog natječaja izgradnju ili unutarnje uređenje,
• spomen-područje čije je rješenje dobiveno u postupku urbanističkog, arhitektonskog, krajobraznog i skulptorskog natječaja.

Sufinancirati se mogu sve faze izgradnje, postavljanja ili uređenja spomen-obilježja:
• pripremni radovi za izgradnju spomen-obilježja:
– izrada natječajnog elaborata – programa natječaja (urbanistički, likovni, konzervatorski, prostorni, vremenski)
– provedba natječaja po predračunu Provoditelja natječaja
• izrada projektne dokumentacije i nadzor za izgradnju spomen-obilježja,
• izrada spomen-obilježja (skulpture) – lijevanje, klesanje, modeliranje i sl.,
• izvođenje radova izgradnje, postavljanja ili uređenja spomen-obilježja,
• izvođenje radova uređenja, rekonstrukcije, sanacije ili drugi radovi na postojećem spomen-obilježju,
• iznimno, izvođenje radova izgradnje, postavljanja ili uređenja spomen-obilježja čije idejno rješenje nije dobiveno u postupku javnog natječaja, maksimalno do 60.000,00 kn.

Zahtjev za sufinanciranje izgradnje spomen-obilježja po II. Javnom pozivu mogu podnijeti udruge iz Domovinskog rata i jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave, koje ispunjavaju sljedeće uvjete:
Uvjeti za udruge:
– registrirane su u Republici Hrvatskoj i djeluju na području Republike Hrvatske najmanje jednu godinu te imaju uredno financijsko poslovanje,
– provode djelatnosti usmjerene potrebama zajednice,
– svojim programima, kao i svojom sveukupnom djelatnošću promiču ostvarenje najviših vrednota ustavnog poretka i čuvaju moralni dignitet hrvatskog naroda i svih građana Republike Hrvatske koji su sudjelovali u obrani Republike Hrvatske od velikosrpske agresije.
Ukoliko je nositelj izgradnje drugi pravni subjekt, udruge iz Domovinskog rata koje podnose zahtjev za sufinanciranje izgradnje spomen-obilježja, moraju dokazati partnerstvo s nositeljem izgradnje spomen-obilježja (sporazum o suradnji ili drugi odgovarajući dokument).
Uvjeti za jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave:
– imaju pravnu osobnost na području Republike Hrvatske,
– u proračunu za tekuću godinu imaju planiran dio sredstava za izgradnju, postavljanje ili uređenje spomen-obilježja.
Jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave koje podnose zahtjev za sufinanciranje izgradnje spomen-obilježja moraju dokazati partnerstvo s najmanje jednom udrugom iz Domovinskog rata koja na njezinom području djeluje minimalno godinu dana (sporazum o suradnji ili drugi odgovarajući dokument).

Podnositelji zahtjeva mogu prijaviti izgradnju jednog spomen-obilježja na području Republike Hrvatske. Prednost u odobravanju sredstava sufinanciranja izgradnje spomen-obilježja imaju oni projekti na područjima lokalne ili područne (regionalne) samouprave na kojima nema postojećih spomen-obilježja iz Domovinskog rata i oni koji su vezani za određene događaje, osobe ili postrojbe iz Domovinskog rata za koje do danas nije izgrađeno spomen-obilježje.

Javni poziv otvoren je do 7. studenog 2017. godine. Više informacija i potrebnu dokumentaciju možete pronaći ovdje.

Categories: Natječaji

0 thoughts on “Javni poziv za sufinanciranje izgradnje, postavljanja ili uređenja spomen-obilježja žrtvama stradalim u Domovinskom ratu”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts

Natječaji

Natječaj za dodjelu financijske podrške Zračne luke Dubrovnik

Zračna luka Dubrovnik d.o.o. raspisala je Natječaj za dodjelu financijske podrške za 2018. u svrhu dodjele financijske podrške organizacijama civilnog društva, ustanovama te pojedincima, koji se bave pozitivnim radom od općeg društvenog značaja za provedbu Read more…

Natječaji

Konkurentnost turističkog gospodarstva 2018.

Ministarstvo turizma objavilo je Javni poziv za kandidiranje projekata za dodjelu bespovratnih sredstava temeljem Programa konkurentnost turističkog gospodarstva. Prijave temeljem Javnog poziva zaprimaju se do 20. ožujka 2018. godine. Predmet javnog poziva je dodjela bespovratnih Read more…

Natječaji

HEP-ov natječaj za donacije u 2018.

Hrvatska elektroprivreda d.d. raspisala je 1. ožujka 2018. Natječaj za dodjelu donacija ustanovama, udrugama i drugim organizacijama civilnog društva u 2018. godini. Predmet natječaja je dodjela donacija za podupiranje projekata i programa iz područja: Mladi Read more…