Upravno vijeće Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom raspisalo je Javni natječaj za dodjelu posebnih sredstava za održavanje zaposlenosti u zaštitnim i integrativnim radionicama. Predmet javnog natječaja je dodjela posebnih sredstava za održavanje zaposlenosti u zaštitnim i integrativnim radionicama u ukupnom iznosu od 4.000.000,00 kuna

Za ostvarivanje prava na dodjelu posebnih sredstava za održavanje zaposlenosti u zaštitnim i integrativnim radionicama iz javnog natječaja, podnositelji prijave na ovaj javni natječaj su integrativne i zaštitne radionice koje:

 1. a) pozitivno posluju:

profitne organizacije – ako imaju iskazan pozitivan poslovni rezultat, odnosno dobit

neprofitne organizacije – ako imaju iskazan pozitivan poslovni rezultat, odnosno ostvaruju višak prihoda nad rashodima, ali i u slučaju da je u financijskom izvješću iskazan negativan poslovan rezultat (manjak prihoda nad rashodima) smatrat će se da neprofitna organizacija posluje pozitivno ako taj negativan poslovni rezultat ima pokriće u prenesenom višku prihoda iz prethodnih godina, vrijednosti imovine, potraživanjima, novčanim sredstvima i sl.

 1. b) imaju registrirano sjedište na području Republike Hrvatske
 2. c) zapošljavaju najmanje 51% osoba s invaliditetom u odnosu na ukupni broj zaposlenih, odnosno najmanje pet osoba s invaliditetom (zaštitna radionica upisana u knjigu evidencije zaštitnih radionica), navedeni uvjet Zavod sam utvrđuje provjerom kroz službene evidencije
 3. d) imaju zaposlene osobe s invaliditetom u zaštitnim radionicama upisane u evidencije zaposlenih osoba s invaliditetom u zaštitnim radionicama (očevidnik i knjiga evidencije zaposlenih osoba s invaliditetom), navedeni uvjet Zavod sam utvrđuje provjerom kroz službene evidencije
 4. e) zapošljavaju najmanje 40% osoba s invaliditetom u odnosu na ukupni broj zaposlenih upisanih u knjigu integrativnih radionica, navedeni uvjet Zavod sam utvrđuje provjerom kroz službene evidencije
 5. f) imaju zaposlene osobe s invaliditetom u integrativnim radionicama upisane u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom, navedeni uvjet Zavod sam utvrđuje provjerom kroz službene evidencije
 6. g) nemaju dugovanja prema Republici Hrvatskoj po bilo kojoj osnovi
 7. h) nemaju dugovanja prema radnicima po bilo kojoj osnovi
 8. i) imaju registriranu djelatnost u okviru koje se provode aktivnosti za koje traže sredstva.

Na javni natječaj ne mogu se javiti podnositelji prijava nad kojima se provodi cjelokupni postupak stečaja ili su ispunjeni uvjeti da se nad podnositeljem prijave pokrene cjelokupni stečajni postupak na zahtjev vjerovnika ili su u postupku likvidacije.

Isti podnositelj prijave može podnijeti samo jednu prijavu na javni natječaj.

Javnim natječajem odobravaju se bespovratna sredstva za pokriće svih ili dijela troškova koji omogućavaju održavanje zaposlenosti u zaštitnim i integrativnim radionicama, odnosno koji su izravna posljedica zapošljavanja radnika s invaliditetom, a služe za:

 1. A) pokriće izravnih troškova vezanih uz poslovanje u 2017. godini – sufinanciranje nabave repromaterijala i sirovina za proizvodnju
 2. B) pokriće troškova nastalih uz aktivnost promocije i stvaranja poduzetničke kulture u 2017. godini – promotivni materijali, usluge marketinga, te senzibiliziranja i informiranja javnosti o radu zaštitnih ili integrativnih radionica
 3. C) pokriće neizravnih troškova poslovanja u 2017. godini – režijski troškovi, uredski materijal, najam prostora, usluge komunikacija, telefonije i interneta, poštanske usluge, usluge održavanja računalnih sustava i web stranica
 4. D) pokriće troškova sufinanciranja učestalih privremenih nesposobnosti za rad osoba s invaliditetom u 2017. godini.

Zavod će sufinancirati do 100% opravdanih troškova u granicama maksimalnih udjela u ukupnim troškovima sufinanciranim po programu za održavanje zaposlenosti u zaštitnim i integrativnim radionicama.

Neće se priznati troškovi koji su priznati i za koje su sredstva dodijeljena podnositeljima prijava po prethodnom natječaju.

Natječaj je otvoren do 17. rujna 2017. godine, a više informacija možete pronaći ovdje.

 

Categories: Natječaji

0 thoughts on “Javni natječaj za dodjelu posebnih sredstava za održavanje zaposlenosti u zaštitnim i integrativnim radionicama”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts

Natječaji

Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u uslužnom sektoru (turizam, trgovina)

U sklopu  operativnog programa ‘Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja OIE u privatnom uslužnom sektoru (turizam i trgovina)’, Europski fond za regionalni razvoj raspisao je otvoreni poziv na temu ‘Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora Read more…

Natječaji

Dodjela financijske potpore članovima LAG-a za 2018. godinu

Temeljem odluke Skupštine „Lokalne akcijske grupe Zrinska gora-Turopolje“ od 13.02.2018. godine, Lokalna akcijska grupa „Zrinska gora-Turopolje“ raspisala je Natječaj „Dodjela financijske potpore članovima LAG-a“ za 2018. godinu. Cilj natječaja: podrška članovima LAG-a za podizanje kvalitete Read more…

Natječaji

Natječaj za dodjelu donacija Hrvatske lutrije za u 2018. godini

Hrvatska Lutrija d.o.o. raspisala je Natječaj za dodjelu donacija u 2018. godini u ukupnom iznosu od 450.000 kn. Programska područja u okviru kojih se dodjeljuju donacije: 1. Humanitarni projekti i zaštita ljudskih prava 2. Zaštita Read more…