Upravno vijeće Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom raspisalo je Javni natječaj za dodjelu sredstava za programe inovativnog zapošljavanja. Predmet javnog natječaja je dodjela sredstava za programe inovativnog zapošljavanja poslodavcima koji zapošljavaju osobe s invaliditetom na otvorenom tržištu rada, poslodavcima koji nemaju zaposlene osobe s invaliditetom, a realizacijom ovog programa ih namjeravaju zaposliti, te osobama s invaliditetom koje se samozapošljavaju, u ukupnom iznosu od 40.000.000,00 kuna

Za ostvarivanje prava na dodjelu sredstava za programe inovativnog zapošljavanja, na javni natječaj mogu se prijaviti poslodavci koji zapošljavaju osobe s invaliditetom na otvorenom tržištu rada, poslodavci koji će kroz provedbu programa inovativnog zapošljavanja zaposliti osobe s invaliditetom na otvorenom tržištu rada (dodjela sredstava ovakvim poslodavcima izvršit će se tek nakon što zaposle osobe s invaliditetom) i osobe s invaliditetom koje se samozapošljavaju na otvorenom tržištu rada.

Isti podnositelj prijave može podnijeti samo jednu prijavu na javni natječaj. U slučaju da u prijavi podnositelj traži sredstva sufinanciranja za više područja djelatnosti (proizvodni pogoni, uslužne djelatnosti i sl.) potrebno je rangirati ta područja djelatnosti po prvenstvu (prioritetu) financiranja, a sve razvrstano po svrhama dodjele sredstava.

Javnim natječajem odobravaju se bespovratna sredstva za pokriće svih ili dijela troškova koji omogućavaju inovativno zapošljavanje, a služe za:

  1. A) nabavu i ugradnju novih tehnologija i opreme u svrhu inovativnog zapošljavanja osoba s invaliditetom,
  2. B) ulaganja u znanja osoba s invaliditetom i osoba koje pružaju stručnu pomoć osobama s invaliditetom u primjeni novih tehnologija i opreme (tečajevi, seminari, radionice te nabava pomagala i opreme neophodne za stjecanje praktičnih znanja, vještina i sposobnosti i sl.)
  3. C) izgradnju ili širenje poslovnog prostora i ugradnju opreme i novih tehnologija, u cilju inovativnog zapošljavanja osoba s invaliditetom
  4. D) pokriće troškova administracije, vezanih uz pružanje usluga centra za profesionalnu rehabilitaciju i troškova prijevoza osoba s invaliditetom (trošak prijevoza na posao i s posla, te trošak prijevoza osobe s invaliditetom i osobe koja joj je pratitelj ako joj je sukladno zakonskim propisima potreban pratitelj za potrebe ulaganja u znanja), pod uvjetom da su takvi troškovi izravna posljedica inovativnog zapošljavanja osoba s invaliditetom.

Javnim natječajem ne mogu se odobriti bespovratna sredstva za pokriće bruto troška plaće, poreza i doprinosa na i iz plaće, te ostala materijalna davanja vezana uz zapošljavanje.

Na temelju podnesenih prijava na javni natječaj izvršit će se odabir podnositelja prijave na način da će se ukupni iznos raspoloživih sredstava od 40.000.000,00 kuna razdijeliti među odabranim podnositeljima prijave, što može podrazumijevati financiranje programa odabranog podnositelja u cijelosti ili u određenom postotku, ovisno o zatraženom iznosu i ostvarenom rezultatu, uvažavajući pritom odredbe o zbrajanju (kumulaciji) potpora male vrijednosti.

Poziv ostaje otvoren do 27. listopada, a više informacija možete pronaći ovdje.

 

Categories: Natječaji

0 thoughts on “Javni natječaj za dodjelu sredstava za programe inovativnog zapošljavanja”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts

Natječaji

Razvoj poduzetništva u Gradu Petrinji

Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije raspisalo je, u sklopu Operativnog programa ‘Konkurentnost i kohezija’ 2014.-2020., Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga na temu ‘Razvoj poduzetništva u Gradu Petrinji’. Predmet Poziva: Podrška procesu jačanja Read more…

Natječaji

Natječaj za dodjelu potpora poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Sisačko-moslavačke županije u 2017. godini

Županijska skupština Sisačko-moslavačke županije raspisala je Natječaj za dodjelu potpora poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Sisačko-moslavačke županije za razdoblje od 2016. – 2020. godine u 2017. godini. PREDMET NATJEČAJA: Sisačko-moslavačka županija će poljoprivrednim gospodarstvima (u Read more…

Natječaji

Kultura u centru – potpora razvoju javno-civilnog partnerstva u kulturi

Ministarstvo kulture objavilo je Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva) na temu „Kultura u centru – potpora razvoju javno-civilnog partnerstva u kulturi“. Poziv se provodi u okviru specifičnog cilja 11.ii.1 Razvijanje kapaciteta organizacija civilnog društva, Read more…