Chose your language

Poslovna zona

 • Poslovna zona
 • Petrinja
 • Poslovne zone
 1. Predmet javnog natječaja je davanje u zakup poslovnog prostora za obavljanje ugostiteljske djelatnosti, unutarnji prostor 57,42m² i terasa 30m² ukupne površine 87,42 m² na adresi u Petrinji, Ul. A.M. Reljkovića, tijekom trajanja sezone klizanja na klizalištu koje će biti postavljeno na Rukometnom igralištu.
 2. Predmetni poslovni prostor daje se u zakup na određeno vrijeme od 6.12.2015. do 31.01.2016, za obavljanje ugostiteljske djelatnosti. Pod sljedećim uvjetima:
    Zakupnik je dužan objekt imati otvoren svaki dan u periodu trajanja zakupa
   Radno vrijeme ugostiteljskog objekta traje od 10,00-23,00h
    Ugostitelj je dužan omogućiti posjetiteljima kupovinu toplih napitaka, kuhanog vina te iznošenje napitaka izvan prostora (coffee to go i dr.)
    Ugostitelj u prostoru treba osigurati sve potrebno za obavljanje djelatnosti (šank, stolove, stolice i dr.)
 3. Poslovne zone Petrinja d.o.o će zakupniku predati poslovni prostor u viđenom stanju, koje se utvrđuje u ugovoru o zakupu. Prilikom primopredaje poslovnog prostora ugovorne strane sastavljaju zapisnik u koji se unose podaci o stanju poslovnog prostora. Pregled poslovnog prostora moguće je obaviti u razdoblju od 5 dana nakon objave javnog poziva, uz prethodnu najavu i dogovor s predstavnicima Poslovnih zona Petrinja d.o.o (podaci za dogovor o pregledu poslovnog prostora nalaze se u natječajnoj dokumentaciji).
 4. Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ponuda koja uz ispunjenje uvjeta javnog natječaja i natječajne dokumentacije, sadrži i najviši iznos zakupnine. Mjesečna zakupnina ne može biti niža od 45,00kn/m² unutarnjeg dijela poslovnog prostora i 15,00 kn/m² terasa, ukupno 3.033,90 kn, uvećano za iznos PDV-a u što je uključen iznos potrošnje vode i grijanja.
  Zakupnik je dužan Poslovnim zonama Petrinja d.o.o podmiriti troškove utrošene električne energije za vrijeme korištenja prostora prema potrošnji prikazanoj na kontrolnom brojilu.
 5. U nekretnini opisanoj ovim natječajem može obavljati isključivo ugostiteljska djelatnost. Pravo sudjelovanja na javnom natječaju imaju fizičke i pravne osobe koje ispunjavaju propisane uvjete javnog natječaja, uključivo i zakonske uvjete za obavljanje ugostiteljske djelatnosti.
 6. Ponuda mora sadržavati popunjeni propisani obrazac koji se nalazi u prilogu ovoga javnog natječaja. Uz popunjeni obvezni obrazac Zakupnik mora dostaviti:
  potvrdu Porezne  uprave o statusu dugovanja
  -  potvrdu da su ispunjene sve obveze prema Gradu Petrinji
 7. Zakupniku će Poslovne zone Petrinja d.o.o  poslovni prostor predati u posjed nakon obostranog potpisa ugovora o zakupu poslovnog prostora za obavljanje ugostiteljske djelatnosti i o tome sastaviti zapisnik.
 8. Ponudeseprikupljaju 5 danaoddanaobjaveovogjavnognatječaja, zaključnodosrijede, 3.12.2015. u 13,00h. O odabiru najpovoljnije ponude ponuditelji će biti obaviješteni u roku od 3 dana od dana zatvaranja natječaja.
 9. Ponude se podnose osobno na adresu: Poslovne zone Petrinja d.o.o.,  Trg dr. Franje Tuđmana 10/2, s naznakom «za natječaj – zakup poslovnog prostora « ili putem elektroničke pošte: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. .
  Ponude koje se podnose osobno trebaju biti zatvorene u omotnici (kuverta), u dijelu omotnice potrebno je istaknuti puni naziv i adresa prijavitelja uz napomenu: «za javni natječaj – zakup poslovnog prostora «
  Ponude koje se podnose elektroničkim putem trebaju biti u word ili pdf formatu skenirane, kao i popratna dokumentacija.

U Petrinji, 27.11.2015.

                                                                                                  Poslovne zone Petrinja d.o.o.

                                                                                                 Katarina Ivančić, direktorica

Files:
Izmjena javnog poziva HOT
Date Srijeda, 02 Prosinac 2015 10:20 File Size 563.16 KB Download 693 Download

javni poziv HOT
Date Petak, 27 Studeni 2015 13:48 File Size 1.05 MB Download 724 Download

ponudbeni list HOT
Date Petak, 27 Studeni 2015 13:49 File Size 556 KB Download 631 Download