Poslovne zone Petrinja d.o.o. je tvrtka osnovana 2010. godine u vlasništvu Grada Petrinje. Cilj i zadatak tvrtke je upravljanje poduzetničkim zonama na području Grada Petrinje, poduzetničkim inkubatorom i objektima. Organi upravljanja trgovačkog društva su Skupština i Uprava koju čini direktor društva.

Glavna svrha osnivanja i razvoja poduzetničkih zona u Sisačko-moslavačkoj županiji je jačanje razvoja poduzetništva. Također je u cilju na direktan ili indirektan način povećati broj poslovnih subjekata u Županiji, a samim time i broj radnih mjesta, poboljšati opće poslovne rezultate, poticati konkurentnost i povećati udio proizvodnje u ukupnom gospodarstvu Županije.

Poslovne zone „Poljana-Mošćenica“ u fazi su projektiranja, odnosno, ishođena je sva projekta dokumentacija. Građevinski radovi još nisu počeli no izgradnja poslovne zone sastoji se od izgradnje cjelokupne prometne, cestovne, vodne, kanalizacijske, telekomunikacijske, plinske, električne infrastrukture i infrastrukture za zbrinjavanje otpada, kao što je zahtijevano u Detaljnom urbanističkom planu. Infrastrukturni razvoj zone stvorit će uvjete za brži gospodarski razvoj područja, a također postaju trajno rješenje za poslovne ili proizvodne prostore, što je glavni cilj Grad Petrinje i tvrtke Poslovne zone Petrinja.

U tijeku je osiguravanje financija za izgradnju osnovne infrastrukture za potencijalne investitore te javni natječaj prodaje parcela investitorima.

Poslovne zone Petrinja