Katarina Ivančić, mag. soc.
Predsjednica uprave
E: katarina@poslovne-zone-petrinja.hr

Jasmina Robinić, mag. iur.
Član uprave
E: jasmina@poslovne-zone-petrinja.hr

Slaven Kadečka, mag. prim. educ.
Viši stručni suradnik za poslovanje
E: slaven@poslovne-zone-petrinja.hr 

Lana Modrovčić Ljubojević, struč. spec. oec
Viši stručni suradnik
E: lana@poslovne-zone-petrinja.hr

Željka Tonković, mag. oec.
Viši stručni suradnik
E: zeljka@poslovne-zone-petrinja.hr

Biljana Prpa, mag. oec.
Viši stručni suradnik
E: biljana@poslovne-zone-petrinja.hr

Ivana Glazer, mag. oec.
Viši stručni suradnik
E: ivana@poslovne-zone-petrinja.hr

Sven Harambašić, mag. oec.
Viši stručni suradnik
E-mail: sven@poslovne-zone-petrinja.hr

Matija Jurčević
Administrativni referent
E: matija@poslovne-zone-petrinja.hr

Marija Kovačević
Trgovački demonstrator i prodavač