Jasmina Robinić, mag. iur.
Direktorica
E: jasmina@poslovne-zone-petrinja.hr

Slaven Kadečka, mag. prim. educ.
Viši stručni suradnik za poslovanje
E: slaven@poslovne-zone-petrinja.hr 

Siniša Bukal, struč. spec. ing. agr.
Viši stručni suradnik,

Lana Modrovčić Ljubojević, struč. spec. oec
Viši stručni suradnik
E: lana@poslovne-zone-petrinja.hr

Željka Tonković, mag. oec.
Viši stručni suradnik
E: zeljka@poslovne-zone-petrinja.hr

Katarina Ivančić, mag. soc.
Viši stručni suradnik
E: katarina@poslovne-zone-petrinja.hr

Ivana Glazer, mag. oec.
Viši stručni suradnik
E: ivana@poslovne-zone-petrinja.hr

Sven Harambašić, mag. oec.
Viši stručni suradnik
E-mail: sven@poslovne-zone-petrinja.hr

 Lidija Trninić
Trgovački demonstrator i prodavač