Ministarstvo kulture Republike Hrvatske objavilo je Poziv za dodjelu potpora programima koji potiču razvoj publike u kulturi u Republici Hrvatskoj  za 2017. godinu.

Cilj je Poziva povećanje broja programa koji potiču razvoj publike u kulturi. Razvoj publike usmjeren je na kreiranje dugoročnih procesa koji će podići razinu aktivnoga sudjelovanja u kulturi i umjetnosti, učiniti ih dostupnijima, prepoznajući različitost potreba publike, njezinih socijalnih i ekonomskih iskustava te dob potencijalnih korisnika.

Pravo podnošenja prijave na temelju ovoga Poziva imaju samostalni umjetnici, umjetničke organizacije, ustanove u kulturi, pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnosti u kulturi na području Republike Hrvatske, građani i udruge te jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave. Sve fizičke i pravne osobe registrirane za obavljanje djelatnosti u području kulture u Republici Hrvatskoj prilikom prijave dužne su dostaviti dokaz o djelovanju u području kulture najmanje dvije godine (registracija, opis dosadašnjega rada i postignuća). Predlagatelj svaki program prijavljuje na zasebnoj prijavnici. Broj prijava jednoga predlagatelja nije ograničen.

U proračunu Ministarstva kulture na proračunskoj aktivnosti A781009 osigurano je do 500.000,00 kuna za provedbu programa koji potiču razvoj publike u kulturi za 2017. godinu.
– Najniži je iznos potpore koji se može dodijeliti 20.000,00 kuna.
– Najviši je iznos potpore koji se može dodijeliti 50.000,00 kuna.
Financiraju se programi visoke kvalitete i profesionalnih standarda, obuhvaćajući široka područja kulture i umjetnosti: izvedbene i vizualne umjetnosti, književnost (naročito programi poticanja čitanja), kulturna baština i film te programi međunarodne kulturne suradnje. Programi će se provoditi od 01. rujna 2017. do 01. prosinca 2018. godine.

Prihvatljive su programske aktivnosti kojima je cilj razvoj publike u kulturi:
– stvaranje angažirane publike koja će sudjelovati u umjetničkim i kulturnim događanjima u formalnom i neformalnom okruženju
– omogućivanje pristupa kulturnim i umjetničkim programima u prometno slabije povezanim područjima
– povećanje vidljivosti kulture u tehnološko-medijskome prostoru na inovativan i kreativan način; razvoj modela za interaktivnu komunikaciju s publikom putem digitalnih sadržaja (npr. aplikacije, videoigre, programski kanali ‒ live streaming, digitalne platforme i sl.)
– povećanje sudjelovanja u kulturi ranjivih skupina (djeca i mladi, srednja i starija generacija, osobe s invaliditetom, jezične i nacionalne manjine, stanovnici rijetko naseljenih područja i područja od posebne državne skrbi i sl.)
– omogućivanje mobilnosti umjetnika i kulturnih sadržaja, naročito izvan područja većih urbanih središta
– aktivnosti vezane uz edukaciju, razmjenu znanja i iskustva iz područja kulture i umjetnosti
– aktivnosti vezane uz poticanje čitanja
– diseminacija dobrih praksi u području razvoja publike i stvaranje potencijalnih partnerstva u području razvoja publike
– aktivno uključivanje šire zajednice u razvoj kulturnih sadržaja
– osmišljavanje inovativnih pristupa u uspostavljanju komunikacije s već postojećim umjetničkim djelima
– poticanje umjetnika i organizacija u kulturi i umjetnosti na razvoj odnosa s publikom.

Neće se sufinancirati aktivnosti za koje je Ministarstvo kulture već osiguralo programska sredstva u okviru Poziva za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2017. godinu, ali se mogu podržati aktivnosti koje će pomoći većoj vidljivosti i široj recepciji sufinanciranih programa kod ciljane publike i šire javnosti. Ministarstvo kulture zadržava pravo određivanja neprihvatljivosti financijskih stavki koje nisu povezane s ciljevima prijavljenog programa ili su nepotrebne za njegovu provedbu.

Više informacija o Pozivu, kao i potrebnu dokumentaciju, možete pronaći ovdje.

 

Categories: Natječaji

0 thoughts on “Poziv za dodjelu potpora programima koji potiču razvoj publike u kulturi u Republici Hrvatskoj za 2017. godinu”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts

Natječaji

Javni natječaj za prikupljanje pisanih ponuda za davanje u zakup ugostiteljskog objekta u zgradi na Gradskom kupalištu u Petrinji

Na temelju čl. 6. st. 1. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (NN 125/11, 64/15, 112/18), čl. 4. Sporazuma o uvjetima upravljanja i korištenja nekretnine u vlasništvu Grada Petrinje, na adresi Šetalište Eduarda Genera Read more…

Natječaji

Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u uslužnom sektoru (turizam, trgovina)

U sklopu  operativnog programa ‘Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja OIE u privatnom uslužnom sektoru (turizam i trgovina)’, Europski fond za regionalni razvoj raspisao je otvoreni poziv na temu ‘Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora Read more…

Natječaji

Dodjela financijske potpore članovima LAG-a za 2018. godinu

Temeljem odluke Skupštine „Lokalne akcijske grupe Zrinska gora-Turopolje“ od 13.02.2018. godine, Lokalna akcijska grupa „Zrinska gora-Turopolje“ raspisala je Natječaj „Dodjela financijske potpore članovima LAG-a“ za 2018. godinu. Cilj natječaja: podrška članovima LAG-a za podizanje kvalitete Read more…