Ministarstvo hrvatskih branitelja objavilo je Javni poziv za sufinanciranje izgradnje, postavljanja ili uređenja spomen-obilježja žrtvama stradalim u Domovinskom ratu, sredstvima Državnog proračuna Republike Hrvatske u 2017. godini na području Republike Hrvatske.

Spomen-obilježja žrtvama stradalim u Domovinskom ratu na području Republike Hrvatske čija će izgradnja odnosno postavljanje ili uređenje biti sufinancirana sredstvima Državnog proračuna u 2017. godini jesu:
• arhitektonsko, kiparsko ili drugo djelo, reljef, spomen-ploča, spomenik, građevina ili drugi objekt, sve primjerene estetske vrijednosti za koje je rješenje dobiveno u postupku javnog arhitektonskog, arhitektonsko-urbanističkog ili arhitektonsko-kiparskog natječaja,
• stroj, prijevozno sredstvo, vojna tehnika i slično, koje je izvan redovne uporabe a koje se postavlja u prostor,
• spomen-soba, spomen-kuća ili spomen-dom čije je rješenje dobiveno u postupku arhitektonskog natječaja izgradnju ili unutarnje uređenje,
• spomen-područje čije je rješenje dobiveno u postupku urbanističkog, arhitektonskog, krajobraznog i skulptorskog natječaja.

Sufinancirati se mogu sve faze izgradnje, postavljanja ili uređenja spomen-obilježja:
• pripremni radovi za izgradnju spomen-obilježja:
– izrada natječajnog elaborata – programa natječaja (urbanistički, likovni, konzervatorski, prostorni, vremenski)
– provedba natječaja po predračunu Provoditelja natječaja
• izrada projektne dokumentacije i nadzor za izgradnju spomen-obilježja,
• izrada spomen-obilježja (skulpture) – lijevanje, klesanje, modeliranje i sl.,
• izvođenje radova izgradnje, postavljanja ili uređenja spomen-obilježja,
• izvođenje radova uređenja, rekonstrukcije, sanacije ili drugi radovi na postojećem spomen-obilježju,
• iznimno, izvođenje radova izgradnje, postavljanja ili uređenja spomen-obilježja čije idejno rješenje nije dobiveno u postupku javnog natječaja, maksimalno do 60.000,00 kn.

Zahtjev za sufinanciranje izgradnje spomen-obilježja po II. Javnom pozivu mogu podnijeti udruge iz Domovinskog rata i jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave, koje ispunjavaju sljedeće uvjete:
Uvjeti za udruge:
– registrirane su u Republici Hrvatskoj i djeluju na području Republike Hrvatske najmanje jednu godinu te imaju uredno financijsko poslovanje,
– provode djelatnosti usmjerene potrebama zajednice,
– svojim programima, kao i svojom sveukupnom djelatnošću promiču ostvarenje najviših vrednota ustavnog poretka i čuvaju moralni dignitet hrvatskog naroda i svih građana Republike Hrvatske koji su sudjelovali u obrani Republike Hrvatske od velikosrpske agresije.
Ukoliko je nositelj izgradnje drugi pravni subjekt, udruge iz Domovinskog rata koje podnose zahtjev za sufinanciranje izgradnje spomen-obilježja, moraju dokazati partnerstvo s nositeljem izgradnje spomen-obilježja (sporazum o suradnji ili drugi odgovarajući dokument).
Uvjeti za jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave:
– imaju pravnu osobnost na području Republike Hrvatske,
– u proračunu za tekuću godinu imaju planiran dio sredstava za izgradnju, postavljanje ili uređenje spomen-obilježja.
Jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave koje podnose zahtjev za sufinanciranje izgradnje spomen-obilježja moraju dokazati partnerstvo s najmanje jednom udrugom iz Domovinskog rata koja na njezinom području djeluje minimalno godinu dana (sporazum o suradnji ili drugi odgovarajući dokument).

Podnositelji zahtjeva mogu prijaviti izgradnju jednog spomen-obilježja na području Republike Hrvatske. Prednost u odobravanju sredstava sufinanciranja izgradnje spomen-obilježja imaju oni projekti na područjima lokalne ili područne (regionalne) samouprave na kojima nema postojećih spomen-obilježja iz Domovinskog rata i oni koji su vezani za određene događaje, osobe ili postrojbe iz Domovinskog rata za koje do danas nije izgrađeno spomen-obilježje.

Javni poziv otvoren je do 7. studenog 2017. godine. Više informacija i potrebnu dokumentaciju možete pronaći ovdje.

Categories: Natječaji

0 thoughts on “Javni poziv za sufinanciranje izgradnje, postavljanja ili uređenja spomen-obilježja žrtvama stradalim u Domovinskom ratu”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts

Natječaji

Javni natječaj za prikupljanje pisanih ponuda za davanje u zakup ugostiteljskog objekta u zgradi na Gradskom kupalištu u Petrinji

Na temelju čl. 6. st. 1. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (NN 125/11, 64/15, 112/18), čl. 4. Sporazuma o uvjetima upravljanja i korištenja nekretnine u vlasništvu Grada Petrinje, na adresi Šetalište Eduarda Genera Read more…

Natječaji

Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u uslužnom sektoru (turizam, trgovina)

U sklopu  operativnog programa ‘Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja OIE u privatnom uslužnom sektoru (turizam i trgovina)’, Europski fond za regionalni razvoj raspisao je otvoreni poziv na temu ‘Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora Read more…

Natječaji

Dodjela financijske potpore članovima LAG-a za 2018. godinu

Temeljem odluke Skupštine „Lokalne akcijske grupe Zrinska gora-Turopolje“ od 13.02.2018. godine, Lokalna akcijska grupa „Zrinska gora-Turopolje“ raspisala je Natječaj „Dodjela financijske potpore članovima LAG-a“ za 2018. godinu. Cilj natječaja: podrška članovima LAG-a za podizanje kvalitete Read more…