Na temelju čl. 6. st. 1. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (NN 125/11, 64/15, 112/18), čl. 4. Sporazuma o uvjetima upravljanja i korištenja nekretnine u vlasništvu Grada Petrinje, na adresi Šetalište Eduarda Genera 1 i čl. 1. Odluke gradonačelnika Grada Petrinje o davanju suglasnosti za provedbu natječaja za davanje u zakup ugostiteljskog objekta u zgradi na Gradskom kupalištu u Petrinji, direktorica društva Poslovne zone Petrinja d.o.o. raspisala je Javni natječaj za prikupljanje pisanih ponuda za davanje u zakup ugostiteljskog objekta u zgradi na Gradskom kupalištu u Petrinji.

Predmet natječaja je ugostiteljski objekt kao dio nekretnine označene kao z.k.č.br. 1317, upisana u ZK ulošku br. 7041 u k.o. Petrinja, u naravi prostorija od 50 m² i otkrivena terasa površine 216 m² na Gradskom kupalištu u Petrinji, kojim upravlja tvrtka Poslovne zone Petrinja d.o.o.

Cjelokupni tekst natječaja možete preuzeti ovdje.

Categories: Natječaji

0 thoughts on “Javni natječaj za prikupljanje pisanih ponuda za davanje u zakup ugostiteljskog objekta u zgradi na Gradskom kupalištu u Petrinji”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts

Natječaji

Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u uslužnom sektoru (turizam, trgovina)

U sklopu  operativnog programa ‘Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja OIE u privatnom uslužnom sektoru (turizam i trgovina)’, Europski fond za regionalni razvoj raspisao je otvoreni poziv na temu ‘Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora Read more…

Natječaji

Dodjela financijske potpore članovima LAG-a za 2018. godinu

Temeljem odluke Skupštine „Lokalne akcijske grupe Zrinska gora-Turopolje“ od 13.02.2018. godine, Lokalna akcijska grupa „Zrinska gora-Turopolje“ raspisala je Natječaj „Dodjela financijske potpore članovima LAG-a“ za 2018. godinu. Cilj natječaja: podrška članovima LAG-a za podizanje kvalitete Read more…

Natječaji

Natječaj za dodjelu donacija Hrvatske lutrije za u 2018. godini

Hrvatska Lutrija d.o.o. raspisala je Natječaj za dodjelu donacija u 2018. godini u ukupnom iznosu od 450.000 kn. Programska područja u okviru kojih se dodjeljuju donacije: 1. Humanitarni projekti i zaštita ljudskih prava 2. Zaštita Read more…