Poslovne zone Petrinja d.o.o. je tvrtka osnovana 2010. godine u vlasništvu Grada Petrinje.

Cilj i zadatak tvrtke je upravljanje poduzetničkim zonama na području Grada Petrinje, poduzetničkim inkubatorom i objektima. Organi upravljanja trgovačkog društva su Skupština i Uprava koju čini direktor društva.

Glavni cilj tvrtke je pružati usluge održavanja i upravljanja poduzetničkih zona i gradske imovine, ishođenje potrebne dokumentacije i praćenje tijeka izgradnje infrastrukture. Želimo osigurati razvoj pozitivne investicijske klime i pružiti podršku poduzetnicima i poduzetnicima početnicima, kroz stručna savjetovanja i apliciranja na natječaje.

Poslovne zone Petrinja d.o.o. trenutno upravljaju gradskom imovinom kao što su Gradsko kupalište, Gradski rukometni stadion te Gradsko klizalište u sklopu istoga. Također, tvrtka upravlja i projektom Zelene kuće, prostorom u centru Grada namijenjenom promoviranju zdravih namirnica lokalnih proizvođača.

Poduzetnička zona Mošćenica – Poljana

Glavna svrha osnivanja i razvoja poduzetničkih zona u Sisačko-moslavačkoj županiji je jačanje razvoja poduzetništva. Također je u cilju na direktan ili indirektan način povećati broj poslovnih subjekata u Županiji, a samim time i broj radnih mjesta, poboljšati opće poslovne rezultate, poticati konkurentnost i povećati udio proizvodnje u ukupnom gospodarstvu Županije.

Projektiranje poduzetničke zone „Mošćenica – Poljana“ uspješno je privedeno kraju te su otvoreni građevinski radovi. Izgradnja poslovne zone sastoji se od izgradnje cjelokupne prometne, cestovne, vodne, kanalizacijske, telekomunikacijske, plinske, električne infrastrukture i infrastrukture za zbrinjavanje otpada, kao što je zahtijevano u Detaljnom urbanističkom planu. Infrastrukturni razvoj zone stvorit će uvjete za brži gospodarski razvoj područja, a također postaju trajno rješenje za poslovne ili proizvodne prostore, što je glavni cilj Grad Petrinje i tvrtke Poslovne zone Petrinja d.o.o..

Financiranje izgradnje infrastrukture osigurano je iz projekta „Potpora razvoju malog i srednjeg poduzetništva kroz izgradnju infrastrukture u Poduzetničkoj zoni Mošćenica – Poljana“. Projekt je  sufinanciran od strane Europske unije iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Poslovne zone Petrinja