PETRA (Petrinjska razvojna agencija) je lokalna razvojna agencija i kao potporna razvojna institucija djeluje sa svrhom poticanja gospodarskog razvoja lokalnog područja i stvaranja pozitivne klime za ulaganja.

Petrinjska razvojna agencija bavi se pružanjem savjetodavno-konzultantskih usluga u području pripreme i provedbe projektnih prijedloga prema nacionalnim i EU fondovima, izrade poslovnih i investicijskih planova, te izrade razvojnih i sektorskih strategija. Savjetodavno konzultantski rad prvenstveno je orijentiran prema Gradu Petrinji, gradskim ustanovama i udrugama, poduzetnicima, ali i prema ostalim klijentima sa područja Republike Hrvatske.

Pratite PETRA-u i na Facebooku