Gradsko poglavarstvo Grada Petrinje donijelo je Odluku o osnivanju Poduzetničke zone Mošćenica-Poljana na sjednici održanoj 3. prosinca 2004. godine.