Poduzetnička zona Mošćenica-Poljana smještena je u središnjem dijelu Sisačko-Moslavačke županije, na području Petrinje, na istočnom ulazu u Petrinju. Lokacija zone nalazi se na značajnom prometnom čvoru. Uz zonu prolazi državna cesta D-37 Sisak-Petrinja i buduća brza cesta Popovača-Petrinja-Karlovac kao i čvorište autoceste Zagreb-Sisak. Sjevernim rubom prolazi željeznička pruga Sisak-Petrinja.

Udaljenost važnih međunarodnih luka:

  • Grad Zagreb udaljen je 60 km
  • Riječna luka Sisak udaljena je 5 km
  • Aerodrom „Pleso“ Velika Gorica udaljen je 40 km,
  • Luka Rijeka udaljena je 220 km