Grad Petrinja područje je od posebne državne skrbi, zbog čega Republika Hrvatska i Grad različitim mjerama potiču razvoj gospodarstva ovog područja. Osim dobrog geoprometnog položaja, ulaganje u Poduzetničku zonu Mošćenica-Poljana poduzetnicima osigurava i brojne porezne olakšice te djelomično oslobađanje od plaćanja dijela gradskih naknada i pristojbi.

Potencijalni investitori mogu ostvariti sljedeće poticaje:

  • Poticaji pri dodjeli zemljišta (razni popusti na cijenu otkupa zemljišta)
  • Plaćanje komunalnog doprinosa po povlaštenim cijenama sukladno Odluci o komunalnom doprinosu, obročno plaćanje komunalnog doprinosa do godine dana.
  • Oslobođenje plaćanja dijela komunalne naknade za prve godine poslovanja tvrtke (1. god. 100%, 2. god. 75%, 3. god. 50 %, 4.god. 25%)
  • Oslobađanje plaćanja poreza na tvrtku-podružnicu (1. god. 100%, 2. god. 75%, 3. god. 50 %, 4. god. 25%)
  • Poticaj Grada Petrinje na svaku novozaposlenu osobu (ekološka proizvodnja 1200kn, proizvodna djelatnost 1000kn, uslužna djelatnost 500kn)
  • Sufinanciranje izrade poslovnih planova za poduzetnike početnike
    – Sufinanciranje kamata poduzetnicima 2% kamata na već zaključene kredite iz područja MSP, poljoprivrede i ruralnog razvoja.
    – Subvencija kamate Sisačko-moslavačke županije za poduzetničke kredite (3% za proizvodnju, 2% za ostala namjena)