Detaljnim planom uređenja formirane su parcele, namjena i doneseni uvjeti gradnje u zoni. U zoni se nalazi 6 parcela proizvodne namjene (industrijske i zanatske) i 13 parcela poslovne namjene (uslužne). Jedna parcela namijenjena je za parkirališni prostor. Ostale čestice namijenjene su za izgradnju trafostanica, prometnica i pročistača. Svi imovinsko pravni odnosi su riješeni te je cijela površina u vlasništvu Grada Petrinje, a obuhvaća ukupno 10 hektara.

Poduzetnička zona sastoji se od 19 građevnih čestica ukupne veličine 72.091,70 m2. Raspoložive su različite veličine građevnih parcela od 1504 m2 do 8816 m2.

Na infrastrukturnu površinu (ceste, kanali) odlazi 18.000,00 m2, a na zelene površine 800,00 m2.

Gospodarske djelatnosti u zoni  nisu ograničene ali prednost imaju programi koji najbolje iskorištavaju prirodne i ljudske resurse sa ekološki neštetljivim tehnologijama,visoke ekonomske i energetske učinkovitosti.