Poslovne zone Petrinja d.o.o.

Poslovne zone Petrinja

Tel: 044/ 493-082
Mob: 099 / 837 3242
Email: info@poslovne-zone-petrinja.hr
Kontakt osoba:
Slaven Kadečka – direktor
Kristina Jakopović – službenik za informiranje

Sjedište:
Ivana Gundulića 2,
44250 Petrinja

Adresa ureda:
Poslovni centar “Centar novog života”
Sajmište 2
44250 Petrinja

Sudski registar: Trgovački sud u Zagrebu
MBS: 120010688
MB: 2620987
OIB: 95901449200
Temeljni kapital: 20.000,00 kn uplaćen u cijelosti
IBAN: HR0824020061100574009 (Erste&Steiermärkische banka)